Breast Care Nederland

BREAST CARE NEDERLAND: GESPECIALISEERD CENTRUM VOOR BORSTKANKER, ERFELIJKHEID EN OVERIGE BORSTAANDOENINGEN
Veel vrouwen krijgen te maken met borstkanker. Elk jaar wordt bij circa 15.000 a 17.000 vrouwen borstkanker of een voorstadium daarvan geconstateerd, dat is ongeveer 1 op de 8 vrouwen. Jaarlijks sterven er gemiddeld 3.200 vrouwen aan borstkanker, daarmee is borstkanker doodsoorzaak nr. 1 voor vrouwen tussen de 35 en 55 jaar in Nederland. Naar verwachting zal het aantal vrouwen dat jaarlijks borstkanker krijgt toenemen met 30% in de komende 7 jaar. Er zijn studies die aangeven dat het aantal is verdubbeld in 2040. De kwaliteit van de borstkanker zorg in Nederland kan op een aantal onderdelen anders worden georganiseerd.

Oprichters

Tegen deze achtergrond is Breast Care Nederland opgericht door Marjolein de Jong en Mieke van Schuppen, om te komen tot een volledig geïntegreerd expertise- en kenniscentrum voor diagnostiek, behandeling en nazorg van borstkanker en overige borstaandoeningen. Ook zal de erfelijkheid een belangrijke rol spelen in het centrum, om de overleving van borstkanker onder erfelijk belaste patiënten te kunnen verbeteren.

Ambitie

Breast Care Nederland wil een substantiële bijdrage leveren aan de verbetering van service, kwaliteit, betaalbaarheid en kennis van de geïntegreerde zorg voor borstkankerpatiënten.

Breast Care Nederland biedt toegankelijke zorg voor iedereen, geboden door betrokken specialisten die doelgericht werken aan de beste behandeling. De formule is opgesteld om uiteindelijk internationaal te kunnen delen zodat iedere borstkankerpatiënt toegang heeft tot de beste zorg.